Courses

Kursus yang diselenggarakan oleh Pusat Bahasa antara lain:

  1. Kursus Bahasa Arab
  2. Kursus Bahasa Inggris
  3. Kursus persiapan TOEFL
  4. Kursus persiapan TOAFL